Ochrana soukromí ve zkratce

  • Nikdy žádným způsobem nezneužijeme vaše osobní údaje.
  • Nikdy nepředáme vaše kontaktní informace nebo osobní údaje třetí straně, pokud zákon nestanoví jinak.

Zasílaní veškerých e-mailových zpráv od nás je možné ihned zrušit.

Ochrana soukromí podrobně

Prohlášení Tykhe d.o.o. ochraně soukromí

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je důležitým zájmem naší společnosti. Všechny činnosti Tykhe d.o.o. na internetu jsou v souladu s legislativou Evropské unie (EU směrnice 95/46/EC, 2002/58/EC a Smluvní konvence ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) a se zákony v zemích střední a východní Evropy. Zákon o ochraně soukromí upravuje zacházení s informacemi, které o vás Tykhe d.o.o. shromažďuje při návštěvě těchto webových stránek.

Shromažďování a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou informace, které vás mohou jednoznačně identifikovat, např. rodné číslo, jméno a poštovní nebo e-mailová adresa. Tykhe d.o.o. shromažďuje pouze takové osobní údaje, které nám dáte vědomě k dispozici. Např. údaje, které nám poskytnete při objednávání výrobků nebo při vyplňování registračního formuláře na našich stránkách.

Nakládání s osobními údaji

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud zjistíte, že zpracovávání Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména o blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, a pokud nebude Vaší žádosti vyhověno, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se můžete obrátit rovněž přímo. V případě, že nebudete souhlasit s dalším zpracováváním poskytnutých osobních údajů, můžete kdykoliv udělený souhlas odvolat zasláním písemného oznámení na výše uvedenou adresu sídla společnosti.

Tykhe d.o.o. se zavazuje používat vaše osobní údaje výhradně pro účely správy webových stránek nebo pro všeobecnou komunikaci s vámi. Tykhe d.o.o. tyto údaje nesmí prodávat třetí straně ani s nimi kdekoliv obchodovat. Zaměstnanci Tykhe d.o.o. jsou vázáni povinností respektovat diskrétnost vašich osobních údajů a řídit se závazným dokumentem o ochraně důvěrných informací (confidential dosclosure agreement).

Svoboda volby

Vy dohlížíte na informace, které nám o sobě dáte. Nicméně, pokud se při registraci rozhodnete nevyplnit některé údaje o vás, buďte si prosím vědomi toho, že by to mohlo znesnadnit doručení vaší objednávky. Zákazníci, kteří se rozhodnou zrušit odebírání novinek e-mailem nebo chtějí vymazat své údaje z databáze, nám mohou na info[at]devakam.cz zaslat žádost s větou „nepřeji si zasílání informačních e-mailů“ nebo „přeji si odstranit své údaje z databáze“. Případně se mohou z databáze odhlásit pomocí přímého internetového odkazu nacházející se v e-mailu, který od nás dostali.

Automaticky zaznamenávané informace (neosobní údaje)

Při přístupu na stránky Tykhe d.o.o. se automaticky zaznamenávají neosobní informace – typ internetového prohlížeče, počet návštěv, průměrný čas strávený na stránce, počet navštívených stránek (není součástí registrace). Tyto informace jsou použity pro sledování provozu na našich webových stránkách a pomocí nich usilujeme o zlepšení obsahu a funkčnosti stránek. Vaše údaje nejsou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Zásady používání souborů cookie

Co jsou soubory cookies

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které web ukládá při první návštěvě do Vašeho počítače a běžně slouží například k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies pomáhají např.:

  • při zapamatování přihlašovacích údajů, takže je nemusíte pokaždé zadávat
  • při analýze, které stránky a funkce jsou využívány nejčastěji.

Jaké typy souborů cookies používáme?

Používané cookie soubory na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle. Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně:

  • konverzní a sledovací, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení
  • analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek
  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Soubory cookies, které používáme:

TYP COOKIES HODNOTA POPIS
 Wordpress  wordpress_logged_in, informuje o tom, že jste přihlášeni, a kdo jste, používá se u většiny rozhranní
 wordpress_test_cookie toto je testovací Cookie a neobsahuje žádné informace identifikující uživatele
 wp-settings-[user_id] číslo na konci představuje Vaše osobní uživatelské ID, z databázové tabulky uživatele. To se používá pro přizpůsobení vašeho pohledu na administrátorské rozhraní,  a případně i pro hlavní webové rozhraní.
 wp-settings-time-[user_id] číslo na konci představuje Vaše osobní uživatelské ID, z databázové tabulky uživatele. To se používá pro přizpůsobení vašeho pohledu na administrátorské rozhraní, a případně i pro hlavní webové rozhraní.
 wordpress_sec_[hash] Tato Cookie se používá pro ukládání ověřovacích údajů.  Její použití je omezeno na oblast administrátorské konzole /wp-admin/
 Woocommerce  woocommerce_cart_hash obsahuje informace o nákupním košíku coby celku a pomáhá informovat WooCommerce o změnách v nákupním košíku.
 woocommerce_items_in_cart obsahuje informace o nákupním košíku coby celku a pomáhá informovat WooCommerce o změnách v nákupním košíku.
 wp_woocommerce_session obsahuje unikátní kód pro každého zákazníka, aby se vědělo, kde najít údaje o košíku v databázi každého zákazníka.
Google Tag Manager Google Tag Manager je systém pro správu tagů od Googlu.
Google Analytics  _ga, _gid, _gat Google Analytics sleduje vaše chování na webu: které stránky navštěvujete, jakou dobu na nich strávíte, kam až scrollujete, kdy stránky opouštíte
Facebook pixel Facebook pixel je analytický nástroj, který umožňuje podnikatelům měřit efektivitu jejich reklamy porozuměním krokům, které lidé provádějí na jejich webových stránkách.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení.

Soubory cookie lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookie.

Bezpečnost

Tykhe d.o.o. věnuje velkou pozornost zajištění bezpečnosti osobních údajů. Vaše údaje jsou svědomitě chráněny před ztrátou, zničením, zkreslením/falzifikací, manipulací, neoprávněným přístupem či neoprávněným prozrazením.

Nezletilí

Tykhe d.o.o. důrazně doporučuje všem rodičům či opatrovníkům, aby naučili své děti bezpečnému a zodpovědnému zacházení s osobními údaji na internetu. Nezletilé osoby by bez souhlasu svých rodičů či opatrovníků neměly odesílat na stránky Tykhe d.o.o. žádné osobní údaje.Tykhe d.o.o. nebude nikdy bez dovolení vědomě shromažďovat údaje od nezletilých osob, jakkoliv je využívat či předávat třetí straně.

Odkazy na další webové stránky

Toto prohlášení ohledně ochrany soukromí se vztahuje na domovskou stránku www.devakam.cz hostovanou Tykhe d.o.o. a všemi jeho dceřinými společnostmi ve střední a východní Evropě. Webové stránky na této domovské stránce mohou obsahovat odkazy na další dodavatele v rámci Tykhe d.o.o. či mimo něj, na které se prohlášení o ochraně soukromí nevztahuje. Po opuštění stránek Tykhe d.o.o. si přečtěte prohlášení o ochraně soukromí každé webové stránky, která shromažďuje osobně identifikovatelné informace.

Právo na informace

Máte-li dotazy týkající se ochrany soukromí či zpracovávání vašich osobních údajů firmou Tykhe d.o.o., kontaktujte prosím naše zákaznické centrum:

e-mail: info[at]nammanmuay.eu

Po dotazu budete okamžitě informováni – písemně a ve shodě s platnými právními předpisy – o tom, které z vašich osobních údajů, pokud vůbec nějaké, jsou shromažďovány během prohlížení stránek Tykhe d.o.o.

Oznámení o změnách

Jakékoliv změny ochrany soukromí budou zveřejněny v tomto prohlášení o ochraně soukromí, na webových stránkách a na dalších místech, která k tomuto účelu považujeme za vhodná.

poslední změna: března 2019